Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 15. října 2014 – AY v. Rada

(Věc F-23/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Vrácení věci Soudu po zrušení rozsudku – Povyšování – Povyšovací období 2010 – Komparativní zvážení zásluh – Rozhodnutí o nepovýšení žalobce“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AY (zástupce: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a A. F. Jensen, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady o nezařazení žalobce na seznam úředníků povýšených do platové třídy AST 9 za povyšovací období 2010 a na náhradu způsobené nemajetkové újmy. Věc T-167/12 P vrácena Tribunálem po zrušení rozsudku.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.AY ponese vlastní náklady řízení vynaložené ve věcech F-23/11, T-167/12 P a F-23/11 RENV a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie ve věci F-23/11.Rada Evropské unie ponese vlastní náklady vynaložené ve věcech T-167/12 P a F-23/11 RENV.