Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 15. oktober 2014 – AY mod Rådet

(Sag F-23/11 RENV) 1

(Personalesag – tjenestemænd – hjemvisning til Retten efter ophævelse – forfremmelse – forfremmelsesåret 2010 – sammenligning af fortjenester – afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren)

Processprog: frask

Parter

Sagsøger: AY (ved advokat É. Boigelot)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer et A. F. Jensen, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets afgørelse om ikke at optage sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der forfremmes til lønklasse AST 9 i forfremmelsesåret 2010, og om erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade. Sag T-167/12 P hjemsendt af Retten efter ophævelse.

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

AY bærer sine egne omkostninger i henholdsvis sag F-23/11, sag T-167/12 og sag F-23/11RENV, og betaler de af Rådet for Den Europæiske Union afholdte omkostninger i sag F-23/11.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger i sag T-167/12  P og sag F-23/11 RENV.

____________

____________

1 EUT C 226 af 30.7.2011, s. 31.