Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 15. oktoobri 2014. aasta otsus – AY versus nõukogu

(kohtuasi F-23/11 RENV)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Kohtuasja saatmine Üldkohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Edutamine – 2010. aasta edutamine – Teenete võrdlev hindamine – Otsus hagejat mitte edutada)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AY (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja A. F. Jensen)

Ese

Nõue tühistada nõukogu otsus mitte kanda hagejat 2010. aasta edutamise raames palgaastmele AST 9 edutatud ametnike nimekirja ning mittevaralise kahju hüvitamise nõue. Üldkohus saadab kohtuasja T-167/12 P uueks arutamiseks pärast apellatsioonkaebuse alusel lahendi tühistamist.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta AY kohtukulud kohtuasjades F-23/11, T-167/12 P ja F-23/11 RENV tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud kohtuasjas F-23/11.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud kohtuasjades T-167/12 P ja F-23/11 RENV tema enda kanda.

____________

____________

1     ELT C 226, 30.7.2011, lk 31.