Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 15. listopada 2014. – AY protiv Vijeća

(Predmet F-23/11 RENV)1

(Javna služba – Dužnosnici – Vraćanje Službeničkom sudu na ponovno suđenje nakon ukidanja – Promaknuće – Postupak promaknuća u 2010. – Usporedba zasluga – Odluka da se ne promakne tužitelja)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: AY (zastupnik: É. Boigelot, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bauer i A. F. Jensen, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Vijeća da se tužitelja ne uvrsti na popis dužnosnika promaknutih u razred AST 9 u sklopu postupka promaknuća u 2010. i naknadu pretrpljene neimovinske štete. Predmet T-167/12 P koji je Opći sud vratio na ponovno suđenje nakon ukidanja.

Izreka presude

Tužba se odbija.

Nalaže se AY-u snošenje vlastitih troškova u predmetima F-23/11, T-167/12 P i F-23/11 RENV kao i troškova Vijeća Europske unije u predmetu F-23/11.Nalaže se Vijeću Europske unije snošenje vlastitih troškova u predmetima T-167/12 P i F-23/11 RENV.