Language of document :

Tužba podnesena 24. lipnja 2014. – ZZ protiv Europske komisije

(Predmet F-59/14)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: H. Mannes, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Javna služba – Zahtjev za naknadu imovinske i neimovinske štete i zateznih kamata, koju je tužitelj pretrpio zbog gubitka mogućnosti zaposlenja kod EU, u skladu s presudom Službeničkog suda od 29.9.2010. u predmetu F-5/08 Brune/Komisija.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Službeničkog suda zahtijeva da:naloži tuženiku da tužitelju naknadi imovinsku i neimovinsku štetu, zajedno sa zateznim kamatama, koju je pretrpio zbog protupravnog isključenja iz postupka javnog natječaja EPSO/AD/26/05;tuženiku naloži snošenje troškova postupka;opreza radi, donese presudu zbog ogluhe.