Language of document :

2014. június 24-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Bizottság

(F-59/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: H. Mannes ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Közszolgálat – A Közszolgálati Törvényszék F-5/08. sz., Brune kontra Bizottság ügyben 2010. szeptember 29-én hozott ítélete alapján azon vagyoni és nem vagyoni károk megtérítése iránti kérelem, amelyek a felperest egy Európai Uniós álláshelyre történő felvételére vonatkozó esély elvesztése miatt érték.Kereseti kérelmekA Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest azon vagyon és nem vagyoni károknak, valamint azok kamatainak megtérítésére, amelyek a felperest EPSO/AD/26/05 versenyvizsgáról történt jogellenes kizárása miatt érték;a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére;a Közszolgálati Törvényszék hozzon ítéletet abban az esetben is, ha az alperes nem vesz részt az eljárásban.