Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 24. jūnijā – ZZ/Eiropas Komisija

(lieta F-59/14)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – H. Mannes, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Civildienests – Prasība atlīdzināt to materiālo un nemateriālo kaitējumu ar nokavējuma procentiem, kas prasītājam esot nodarīts tādēļ, ka viņš ir zaudējis iespēju tikt pieņemtam darbā ES, pamatojoties uz Civildienesta tiesas 2010. gada 29. septembra spriedumu lietā F-5/08 Brune/KomisijaPrasītāja prasījumi:piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam to materiālo un nemateriālo kaitējumu ar nokavējuma procentiem, kas tam esot nodarīts, viņi prettiesiski izslēdzot no atklātā konkursa EPSO/AD/26/05;piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;drošības labad taisīt aizmugurisku spriedumu.