Language of document :

Tožba, vložena 24. junija 2014 – ZZ / Evropska komisija

(Zadeva F-59/14)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: H. Mannes, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Javni uslužbenci – Predlog za povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki jo je tožeča stranka utrpela z izgubo možnosti za sprejetje na delovno mesto pri EU, ki temelji na sodbi Sodišča za uslužbence z dne 29. oktobra 2010 v zadevi F-5/08 Brune/Kommission.

Predlogi tožeče strankeTožeča stranka predlaga, naj setoženi stranki naloži, da tožeči stranki povrne premoženjsko in nepremoženjsko škodo, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki jo je ta utrpela zaradi nezakonite izključitve iz izbirnega postopka EPSO/AD/26/05;toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka;izda zamudna sodba, če je to potrebno.