Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 16 octombrie 2014 - LTTE/Consiliul

(Cauzele conexate T-208/11 și T-508/11)1

[„Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului – Înghețarea fondurilor – Aplicabilitatea Regulamentului (CE) nr. 2580/2001 în situațiile de conflict armat – Posibilitatea ca o autoritate a unui stat membru să fie calificată drept autoritate competentă în sensul Poziției comune 2001/931/PESC – Baza factuală a deciziilor de înghețare a fondurilor – Referirea la acte de terorism – Necesitatea unei decizii a unei autorități competente în sensul Poziției comune 2001/931”]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danemarca) (reprezentanți: V. Koppe, A.M. van Eik și T. Buruma, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: G. Étienne și E. Finnegan, agenți)

Intervenienți în susținerea pârâtei: Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: în cauza T-208/11, inițial M. Bulterman, N. Noort și C. Schillemans, ulterior, precum și în cauza T-508/11, C. Wissels, M. Bulterman și J. Langer, agenți), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (reprezentanți: inițial S. Behzadi-Spencer, H. Walker și S. Brighouse, ulterior S. Behzadi-Spencer, H. Walker și E. Jenkinson, agenți, asistați de M. Gray, barrister) (intervenient numai în cauza T-208/11) și Comisia Europeană, (reprezentanţi: inițial F. Castillo de la Torre și S. Boelaert, ulterior F. Castillo de la Torre și É. Cujo, agenți)

Obiectul

Inițial, în cauza T-208/11, o cerere de anulare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 83/2011 al Consiliului din 31 ianuarie 2011 de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 610/2010 (JO L 28, p. 14) și, în cauza T-508/11, o cerere de anulare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 687/2011 al Consiliului din 18 iulie 2011 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 610/2010 și (UE) nr. 83/2011 (JO L 188, p. 2), în măsura în care o privesc pe reclamantă.DispozitivulAnulează Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 83/2011 din 31 ianuarie 2011, nr. 687/2011 din 18 iulie 2011, nr. 1375/2011 din 22 decembrie 2011, nr. 542/2012 din 25 iunie 2012, nr. 1169/2012 din 10 decembrie 2012, nr. 714/2013 din 25 iulie 2013 și nr. 125/2014 din 10 februarie 2014 și nr. 709/2014 din 22 iulie 2014 ale Consiliului de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 610/2010, 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 și 709/2014, în măsura în care aceste acte privesc Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).Menține efectele Regulamentului de punere în aplicare nr. 709/2014 timp de trei luni de la pronunțarea prezentei hotărâri.Obligă Consiliul Uniunii Europene să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și cheltuielile de judecată efectuate de LTTE.Rega

tul Țărilor d

e Jos, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată.