Language of document :

Tožba, vložena 29. septembra 2014 – ZZ/Svet

(Zadeva F-99/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti dveh obvestil uslužbencem Sveta, v delu, v katerem povezujejo upravičenje do nadomestila potnih stroškov od kraja zaposlitve do kraja izvora in čas potovanja z nadomestilom za izselitev in bivanje v tujini, ter naložitev toženi stranki plačila odškodnine za domnevno utrpljeno premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

Na podlagi člena 270 PDEU naj se za ničen razglasi sklep, vsebovan v obvestilu uslužbencev [Communication au personnel („CP“)] 13/14 (sklep št. 2/2014) z dne 9. januarja 2014, s katerim je bila spremenjena ureditev, ki se uporabi za potovalni čas, potem ko se od 1. januarja 2014 uporabi določba člena 7 Priloge V k Kadrovskim predpisom, in v obvestilu uslužbencem [Communication au personnel („CP“)] 9/14 (sklep št.°12/2014), s katerim je bila spremenjena ureditev, ki se uporabi za potne stroške, potem ko se od 1. januarja 2014 uporabi določba člena 8 Priloge VII h Kadrovskim predpisom, kot so bili spremenjeni z Uredbo (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, objavljeno v Uradnem listu, L 287, z dne 29. oktobra 2013. Predlog za razglasitev ničnosti je omejen na del obvestila uslužbencem, v katerem se upravičenje do nadomestila potnih stroškov in potovalni čas povezuje z nadomestilom za izselitev in bivanje v tujini, in na člen 6 [CP] 9/14, s katerim so bila uvedena nova merila za določitev kraja izvora; toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 169.051,96 EUR za utrpljeno premoženjsko škodo ter znesek 40.000 EUR za nepremoženjsko škodo;toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine, skupaj z zamudnimi ter poravnalnimi obrestmi po obrestni meri 6,75 za utrpljeno nepremoženjsko in premoženjsko škodo;Svetu naj se naloži plačilo stroškov.