Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 14 октомври 2014 г. — Gérard Buono и др. (C-12/13 P) и Syndicat des thoniers méditerranéens и др./Европейска комисия

(Съединени дела C-12/13 P и C-13/13 P)1

(Обжалване — Обща политика в областта на рибарството — Квоти за риболов — Спешни мерки, приети от Комисията — Извъндоговорна отговорност на Съюза — Член 340, втора алинея ДФЕС — Условия — Действителна и сигурна вреда)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Louis Paul Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (представители: A. Arnaud и P.-O. Koubi-Flotte, avocats) (C-12/13 P), Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Jean-Marc Penniello, Serge Antoine José Perez (представител: C. Bonnefoi, avocate) (С-13/13 P)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: A. Bouquet и D. Nardi)

Диспозитив

Отхвърля жалбите, подадени по дела C-12/13 P и C-13/13 P.

Осъжда Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin и Robert Marin да заплатят съдебните разноски по дело C-12/13 P и осъжда Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean-Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin и Serge Antoine José Perez да заплатят разноските по дело C-13/13 P.

____________

1 ОВ C 71, 9.3.2013 г.