Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 14. oktober 2014 – Gérard Buono m.fl. (sag C-12/13 P) og Syndicat des thoniers méditerranéens m.fl. (sag C-13/13 P) mod Europa-Kommissionen

(Forenede sager C-12/13 P og C-13/13 P) 1

(Appel – fælles fiskeripolitik – fangstkvoter – hasteforanstaltninger truffet af Kommissionen – Unionens ansvar uden for kontrakt – artikel 340, stk. 2, TEUF – betingelser – faktisk og reelt tab)

Processprog: fransk

Parter

Appellanter: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Louis Paul Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin og Robert Marin (ved avocats A. Arnaud og P.-O. Koubi-Flotte) (sag C-12/13 P) og Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Jean-Marc Penniello og Serge Antoine José Perez (ved avocate C. Bonnefoi) (sag C-13/13 P)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved A. Bouquet og D. Nardi, som befuldmægtigede)

Konklusion

Appellerne iværksat i sagerne C-12/13 P og C-13/13 P forkastes.

Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin og Robert Marin betaler sagens omkostninger i sag C-12/13 P og Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean-Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin og Serge Antoine José Perez betaler sagens omkostninger i sag C-13/13 P.

____________

1 EUT C 71 af 9.3.2013.