Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. oktoobri 2014. aasta otsus – Gérard Buono jt (C-12/13 P) ja Syndicat des thoniers méditerranéens jt (C-13/13 P) versus Euroopa Komisjon

(Liidetud kohtuasjad C-12/13 P ja C-13/13 P)1

(Apellatsioonkaebus – Ühine kalanduspoliitika – Kalapüügikvoodid – Komisjoni võetud erakorralised meetmed – Liidu lepinguväline vastutus – ELTL artikli 340 teine lõik – Tingimused – Tegelik ja kindel kahju)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellandid: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Louis Paul Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (esindajad: advokaadid A. Arnaud ja P.-O. Koubi-Flotte) (C-12/13 P), Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Jean-Marc Penniello, Serge Antoine José Perez (esindaja: advokaat C. Bonnefoi) (C-13/13 P)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouquet ja D. Nardi)

Resolutsioon

1.    Jätta apellatsioonkaebused kohtuasjades C-12/13 P ja C-13/13 P rahuldamata.

2.    Mõista kohtukulud kohtuasjas C-12/13 P välja Gérard Buonolt, Jean-Luc Buonolt, Roger Del Pontelt, Serge Antoine Di Roccolt, Jean Gérald Lubranolt, Jean Lubranolt, Jean Lucien Lubranolt, Fabrice Marinilt ja Robert Marinilt ning kohtuasjas C-13/13 P Syndicat des thoniers méditerranéens’ilt, Marc Carrenolt, Jean-Louis Donnarelilt, Jean-François Floresilt, Gérald Jean Lubranolt, Hervé Marinilt, Nicolas Marinilt, Sébastien Marinilt ja Serge Antoine José Perezilt.

____________

1 ELT C 71, 9.3.2013.