Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.10.2014 – Valittajina Gérard Buono ym. (C-12/13 P) ja Syndicat des thoniers méditerranéens ym. (C-13/13 P) sekä muuna osapuolena Euroopan komissio

(Yhdistetyt asiat C-12/13 P ja C-13/13 P)1

(Muutoksenhaku – Yhteinen kalastuspolitiikka – Pyyntikiintiöt – Komission toteuttamat kiireelliset toimenpiteet – Unionin sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – SEUT 340 artiklan toinen kohta – Vastuun syntymisen edellytykset – Todellinen ja varma vahinko)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: (asia C-12/13 P) Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Louis Paul Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin ja Robert Marin (edustajat: avocat A. Arnaud ja avocat P.-O. Koubi-Flotte) sekä (asia C-13/13 P) Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Jean-Marc Penniello ja Serge Antoine José Perez (edustaja: avocate C. Bonnefoi)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Bouquet ja D. Nardi)

Tuomiolauselma

Valitukset asioissa C-12/13 P ja C-13/13 P hylätään.

Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin ja Robert Marin velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut asiassa C-12/13 P ja Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean-Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin ja Serge Antoine José Perez velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut asiassa C-13/13 P.

____________

1 EUVL C 71, 9.3.2013.