Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 oktober 2014 – Gérard Buono m.fl. (C-12/13 P) och Syndicat des thoniers méditerranéens m.fl. (C-13/13 P) mot Europeiska kommissionen

(Förenade målen C-12/13 P och C-13/13 P)(1 )

(Överklagande – Gemensamma fiskeripolitiken – Fiskekvoter – Kommissionens nödåtgärder – Unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar – Artikel 340 andra stycket FEUF – Villkor – Faktisk och säker skada)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Louis Paul Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (ombud: A. Arnaud och P.-O. Koubi-Flotte, avocats) (C-12/13), Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Jean-Marc Penniello, Serge Antoine José Perez (ombud: C. Bonnefoi, avocate) (C-13/13 P)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: A. Bouquet och D. Nardi)

Domslut

Överklagandena i målen C-12/13 P och C-13/13 P ogillas.

Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin och Robert Marin ska ersätta rättegångskostnaderna i mål C-12/13 P, och Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean-Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin och Serge Antoine José Perez ska ersätta rättegångskostnaderna i mål C-13/13 P.

____________

(1 ) EUT C 71, 9.3.2013.