Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. listopada. 2014. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Citroën Commerce GmbH protiv Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)

(Predmet C-476/14)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Citroën Commerce GmbH

Tuženik: Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)

Prethodna pitanja

Je li reklama za proizvod uz naznaku cijene koju za njega treba platiti ponuda u smislu članka 1. Direktive 98/6/EZ1 ?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:     

Mora li prodajna cijena koju treba navesti u skladu s člankom 1. i člankom 3. stavkom 1. prvom rečenicom Direktive 98/6/EZ prilikom ponude u smislu članka 1. uključivati i obvezno nastale troškove prijevoza motornog vozila od proizvođača do prodavača?

U slučaju niječnog odgovora na prvo ili drugo pitanje:

Mora li „cijena koja uključuje poreze“ koju prilikom poziva na kupnju u smislu članka 2. točke (i) Direktive 2005/29/EZ2 treba navesti u skladu s njezinim člankom 7. stavkom 4. točkom (c) prvim slučajem u slučaju motornog vozila uključivati i obvezno nastale troškove prijevoza vozila od proizvođača do prodavača?

____________

1 Direktiva 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (SL L 80, str. 27.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 39.).

2 Direktiva 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća („Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi”) (SL L 149, str. 22.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 101.).