Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 27 octombrie 2014 - Citroën Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)

(Cauza C-476/14)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Pârâtă și recurentă: Citroën Commerce GmbH

Reclamantă și intimată: Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs e.V. (ZLW)

Întrebările preliminare

Publicitatea pentru un produs prin indicarea prețului acestuia reprezintă o oferire în sensul prevăzut în articolul 1 din Directiva 98/6/CE1 ?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Prețul de vânzare, care trebuie indicat în conformitate cu articolul 1 și cu articolul 3 alineatul (1) prima teză din Directiva 98/6/CE la oferirea unui produs în sensul articolului 1, trebuie să cuprindă în mod obligatoriu și costurile aferente transportului unui autovehicul de la producător la comerciant?

În cazul unui răspuns negativ la prima sau la a doua întrebare:

În conformitate cu articolul 7 alineatul (4) litera (c) primul caz din Directiva 2005/29/CE2 , „prețul cu toate taxele incluse” care trebuie indicat, în cazul unei invitații de a cumpăra un autovehicul, în sensul articolului 2 litera (i) din aceeași directivă, trebuie să includă în mod obligatoriu și costurile aferente transportului vehiculului de la producător la comerciant?

____________

1 Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor (JO L 80, p. 27, Ediţie specială, 15/vol. 4, p. 206).

2 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, p. 22, Ediţie specială, 15/vol. 14, p. 260).