Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Κάτω Χώρες) στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 – Bayer CropScience SA-NV και Stichting De Bijenstichting κατά College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Υπόθεση C-442/14)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγοντες: Bayer CropScience SA-NV και Stichting De Bijenstichting

Καθού: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Προδικαστικά ερωτήματα

Συνεπάγονται αντιστοίχως οι διατάξεις του άρθρου 14 της οδηγίας 91/414 1 , του άρθρου 63, σε συνδυασμό με το άρθρο 59, του κανονισμού περί φυτοπροστατευτικών προϊόντων 2 (κανονισμού 1107/2009 της 21ης Οκτωβρίου 2009) και του άρθρου 19 της οδηγίας 98/8 3 ότι επί αιτήσεως εμπιστευτικότητας, κατά την έννοια των προαναφερθέντων άρθρων 14, 63 και 19, υποβληθείσας από τον κατά τα εν λόγω άρθρα αιτούντα, πρέπει να λαμβάνεται ανά πηγή πληροφορίας πριν από ή κατά την παροχή της εγκρίσεως, ή αντιστοίχως πριν από ή κατά την τροποποίηση της εγκρίσεως, απόφαση προσβάσιμη από τους τρίτους ενδιαφερόμενους;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα: έχει το άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας για τις περιβαλλοντικές πληροφορίες 4 την έννοια ότι, σε περίπτωση που λείπει απόφαση κατά την έννοια του προηγούμενου ερωτήματος, πρέπει το καθού, ως εθνική αρχή, να προβεί στη δημοσιοποίηση των ζητούμενων περιβαλλοντικών πληροφοριών, όταν η αίτηση αυτή υποβάλλεται μετά τη χορήγηση της εγκρίσεως, ή μετά την τροποποίηση της εγκρίσεως;

Πώς πρέπει να ερμηνευθεί η έννοια των «εκπομπών στο περιβάλλον», κατά το άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας για τις περιβαλλοντικές πληροφορίες, λαμβανομένων υπόψη, αφενός, όσων προβλήθηκαν συναφώς από τους διαδίκους τα οποία εκτέθηκαν στην παράγραφο 5.5 της παρούσας παρεμπίπτουσας αποφάσεως και, αφετέρου, του περιεχομένου των εγγράφων το οποίο εκτέθηκε στην παράγραφο 5.2;

α.     Δύνανται δεδομένα τα οποία περιέχουν εκτίμηση σχετικά με την εκπομπή ενός προϊόντος, της δραστικής ουσίας (ή των δραστικών ουσιών) του και άλλων συστατικών του στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα της χρήσεως του προϊόντος να θεωρηθούν «πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον»;

β.     Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, έχει εν προκειμένω σημασία το αν τα δεδομένα αυτά ελήφθησαν μέσω (ημι)επιτόπιων μελετών ή άλλων μελετών (όπως για παράδειγμα εργαστηριακών μελετών και μελετών μετατοπίσεως);

Μπορούν να χαρακτηριστούν ως «πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον» εργαστηριακές μελέτες στις οποίες η δοκιμή έχει ως σκοπό την εξέταση, υπό τυποποιημένες συνθήκες, μεμονωμένων πτυχών και στο πλαίσιο αυτό αποκλείονται πολλοί παράγοντες (όπως για παράδειγμα κλιματολογικές επιρροές) και οι δοκιμές πραγματοποιούνται συχνά με μεγάλες –σε σύγκριση με τη χρήση στην πράξη– δοσολογίες;

Πρέπει, στο πλαίσιο αυτό, να νοηθούν ως «εκπομπές στο περιβάλλον» επίσης τα κατάλοιπα μετά την εφαρμογή του προϊόντος στη δοκιμαστική εγκατάσταση, για παράδειγμα στον αέρα ή στο έδαφος, στα φύλλα, στη γύρη ή στο νέκταρ ενός φυτού (το οποίο προέκυψε από επεξεργασμένο σπόρο) στο μέλι ή σε οργανισμούς μη στόχους;

Ισχύει τούτο επίσης για την ποσότητα της ουσίας που διασκορπίζεται κατά την εφαρμογή του προϊόντος στη δοκιμαστική εγκατάσταση;

Συνεπάγονται οι λέξεις «πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο περιβάλλον», που περιέχονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίοδος, της οδηγίας για τις περιβαλλοντικές πληροφορίες, ότι όταν πρόκειται για εκπομπές στο περιβάλλον πρέπει να δημοσιοποιείται ολόκληρη η πηγή πληροφοριών και όχι μόνο τα δεδομένα (μετρήσεων) που ενδεχομένως μπορούν να εξαχθούν από αυτήν;

Πρέπει για την εφαρμογή του λόγου εξαιρέσεως για εμπορικές ή βιομηχανικές πληροφορίες κατά την έννοια του προαναφερθέντος άρθρου 4, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, να γίνει διάκριση μεταξύ, αφενός, «εκπομπών» και, αφετέρου, «απορρίψεων και άλλων εκχύσεων στο περιβάλλον» κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας για τις περιβαλλοντικές πληροφορίες;

____________

1  Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230, σ. 1).

2  Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309, σ. 1).

3  Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 123, σ. 1).

4  Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροϕορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41, σ. 26).