Language of document :

Kanne 17.10.2014 – ZZ ynnä muut v. komissio

(Asia F-112/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja(t): ZZ ym. (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla se luokitteli kantajat 1.1.2014 alkaen voimaan tulleiden muutettujen henkilöstösääntöjen antamisen jälkeen sovellettavien, urakehitystä ja ylennystä koskevien uusien sääntöjen mukaan ”siirtymäaikaisiksi johtaviksi hallintovirkamiehiksi” ja jolla heiltä evättiin mahdollisuus ylennykseen palkkaluokkaan AD 14, ja vaatimus henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 30 artiklan 3 kohdan toteamisesta lainvastaiseksi.

Vaatimukset

Päätökset, joilla kantajat on luokiteltu ”siirtymäaikaisiksi johtaviksi hallintovirkamiehiksi”, on kumottava,

henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 30 artiklan 3 kohta on todettava lainvastaiseksi

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.