Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 17. oktobrī – ZZ u.c./Komisija

(lieta F-112/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāvis – S. Orlandi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt iecēlējiestādes lēmumu klasificēt prasītājus atbilstoši jaunajiem karjeras un amatā paaugstināšanas noteikumiem, kas piemērojami pēc Civildienesta noteikumu reformas 2014. gada 1. janvārī, amatā “vecākais administrators pārejas posmā” un līdz ar to, viņuprāt, liedzot tiem iespēju tikt paaugstinātiem amatā AD 14 pakāpē, kā arī konstatēt to, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 30. panta 3. punkts ir prettiesisks. Prasītāju prasījumi:atcelt lēmumus, ar kuriem prasītāji tiek kvalificēti amatā “vecākais administrators pārejas posmā”;atzīt, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 30. panta 3. punkts ir prettiesisks;piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.