Language of document :

Talan väckt den 17 oktober 2014 – ZZ m.fl. mot kommissionen

(Mål F-112/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att i enlighet med de nya bestämmelserna för karriär och befordran som är tillämpliga efter ändringen av tjänsteföreskrifterna den 1 januari 2014 att klassificera sökandena i tjänstekategorin ”förste handläggare under en övergångsperiod” och därmed, enligt sökandena, beröva dem möjligheten till befordran till lönegrad AD 14, vidare fastställande av att artikel 30.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de beslut enligt vilka sökandena klassificeras i tjänstekategorin ”förste handläggare under en övergångsperiod”,

slå fast att artikel 30.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.