Language of document :

Жалба, подадена на 23 октомври 2014 г. — ZZ/Съвет

(Дело F-118/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: M. C. Garcia-Hirschfeld)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решения на Съвета относно класирането на длъжностни лица от степени AD 9—AD 14, заемащи длъжности, посочени като имащи специални отговорности, в длъжност от вида „началник на отдел или равностойна длъжност“ или „съветник или равностойна длъжност“ преди 31 декември 2015 г., като жалбоподателят не е сред ползващите се от това класиране длъжностни лица.Искания на жалбоподателяда се отмени решение № 6/14 на ОН от 3 януари 2014 г. и последващото решение да се разпределят 34 длъжностни лица на Съвета в длъжност от вида „началник на отдел или равностойна“;да се отмени, доколкото е необходимо, решението от 23 юли 2014 г. за отхвърляне на административната жалба; да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.