Language of document :

Acțiune introdusă la 23 octombrie 2014 – ZZ/Consiliul

(Cauza F-118/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: C. Garcia-Hirschfeld)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor Consiliului privind încadrarea funcționarilor din gradele AD 9-AD 14 care ocupă posturi identificate ca presupunând responsabilități particulare în posturi de tipul „șef de unitate sau echivalent” sau „consilier sau echivalent” înainte de 31 decembrie 2015 și neincluderea reclamantului printre funcționarii care beneficiază de această încadrareConcluziile reclamantuluianularea Deciziei nr. 6/14 a AIPN din 3 ianuarie 2014 și a deciziei ulterioare de a repartiza 34 de funcționari ai Consiliului în posturi de tipul „șef de unitate sau echivalent”;anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei din 23 iulie 2014 de respingere a reclamației;obligarea Consiliul Uniunii Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată.