Language of document :

Talan väckt den 23 oktober 2014 – ZZ mot rådet

(Mål F-118/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: M. C. Garcia-Hirschfeld)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av rådets beslut avseende placeringen av tjänstemän i lönegraderna AD 9 till AD 14 som innehar tjänster som anses medföra särskilt ansvar i tjänstekategorin ”enhetschef eller liknande” eller ”rådgivare eller motsvarande” före den 31 december 2015 och att inte inkludera sökanden bland de tjänstemän som kom i åtnjutande av denna lönegradsplacering.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut nr 6/14 av den 3 januari 2014 och det efterföljande beslutet att placera 34 tjänstemän vid rådet i tjänstekategorin ”enhetschef eller liknande”,

vid behov ogiltigförklara beslutet av den 23 juli 2014 att avslå sökandens klagomål,

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.