Language of document :

Tožba, vložena 23. oktobra 2014 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-116/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Y. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe izvršnega direktorja Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) o umiku prejšnje odločbe o imenovanju tožeče stranke za začasnega uslužbenca v nazivu AD8 in odškodninski zahtevek za domnevno nastalo premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Predlog tožeče stranke

Odločba izvršnega direktorja EIOPA z dne 24. februarja 2014 o umiku prejšnje odločbe z dne 7. novembra 2013 o začasnem imenovanju tožeče stranke s 16. septembrom 2013 za začasnega uslužbenca v nazivu AD8 na podlagi postopka zaposlovanja, začetega z razpisom prostega delovnega mesta 1327TAAD08, naj se razglasi za nično;

odločba z dne 24. julija 2014 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke z dne 25. marca 2014 naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži odprava premoženjske škode v višini razlike med plačo tožeče stranke v nazivu AD6 in plačo za naziv AD8 od 16. septembra 2013, povečane za zamudne obresti, izračunane po obrestni meri Evropske centralne banke, povečani za 2 točki;podredno, toženi stranki naj se naloži odprava premoženjske škode v višini razlike med plačo tožeče stranke v nazivu AD6 in plačo za naziv AD8 med 16. septembrom 2013 in 24. februarjem 2014, povečane za zamudne obresti, izračunane po obrestni meri Evropske centralne banke, povečani za 2 točki;podredno, toženi stranki naj se naloži odprava nepremoženjske škode, ex aequo et bono ocenjene na 20.000 EUR;Evropski komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov.