Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 11. listopadu 2014 – Carlo de Nicola v. EIB

(Věc F-52/11)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci EIB – Psychické obtěžování – Vyšetřovací řízení – Zpráva vyšetřovací komise – Nesprávná definice psychického obtěžování – Rozhodnutí prezidenta EIB nevyhovět stížnosti – Zrušení – Žaloba na náhradu škody“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo de Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: EIB (zástupci: T. Gilliams a F. Martin, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Zaprvé návrh na zrušení dopisu, kterým prezident EIB prohlásil, že na základě rozhodnutí vyšetřovací komise o zamítnutí stížnosti žalobce týkající se psychického obtěžování, není potřebný žádný zásah, jakož i jiných rozhodnutí týkajících se šetření o psychickém obtěžování. Zadruhé návrh na určení, že žalobce byl obětí psychického obtěžování.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 1. září 2010, kterým prezident Evropské investiční banky zamítl stížnost C. de Nicoly týkající se psychického obtěžování, se zrušuje.

Evropská investiční banka zaplatí C. de Nicolovi částku 3 000 eur.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská investiční banka ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené C. de Nicolou.

____________

1 Úř. věst. C 186, 25.6.2011, s. 37.