Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.11.2014 – De Nicola v. EIP

(Asia F-52/11)1

(Henkilöstö – Euroopan investointipankin henkilöstö – Työpaikkakiusaaminen – Tutkintamenettely – Tutkintakomitean muistio – Työpaikkakiusaamisen virheellinen määrittely – Euroopan investointipankin johtajan päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin kantelun johdosta – Kumoaminen – Vahingonkorvauskanne)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (EIP) (asiamiehet: T. Gilliams ja F. Martin, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne jossa vaaditaan yhtäältä Euroopan investointipankin pääjohtajan kirjeen, jossa todetaan sen johdosta, että kantelua käsitellyt komitea oli päättänyt hylätä kantajan tekemän kantelun häneen kohdistuneesta työpaikkakiusaamisesta, ettei aihetta toimenpiteisiin ollut, ja muiden kiusaamista koskevassa menettelyssä tehtyjen päätösten kumoamista ja toisaalta sitä, että kantajan tunnustetaan joutuneen työpaikkakiusaamisen uhriksi

Tuomiolauselma

Euroopan investointipankin pääjohtajan 1.9.2010 tekemä päätös hylätä kantelu, jonka De Nicola oli tehnyt työpaikkakiusaamisen johdosta, kumotaan.

Euroopan investointipankki velvoitetaan korvaamaan De Nicolalle 3000 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan investointipankki vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan De Nicolan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 186, 25.6.2011, s. 37.