Language of document :

Dom av personaldomstolen (första avdelningen) den 11 november 2014 – Carlo De Nicola mot EIB

(Mål F-52/11)(1 )

(Personalmål – EIB:s personal – Mobbning – Utredning – Rapport från utredningskommittén – Felaktig definition av mobbning – EIB:s ordförandes beslut att inte vidta åtgärder med anledning av klagomålet – Ogiltigförklaring – Skadeståndstalan)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (ombud: advokat L. Isola)

Svarande: EIB (ombud: T. Gilliams och F. Martin biträdda av advokat A. Dal Ferro)

Saken

Dels yrkande om ogiltigförklaring av ett meddelande där ordföranden för EIB uppgav att det inte var nödvändigt att vidta några åtgärder eller att ogiltigförklara andra beslut som avsåg utredningen om mobbning, med hänsyn till utredningskommitténs beslut att avslå sökandens klagomål om mobbning, dels yrkande om fastställelse av att sökanden har utsatts för mobbning.

Domslut

Europeiska investeringsbankens ordförandes beslut av den 1 september 2010 om att avslå Carlo De Nicolas klagomål om mobbning ogiltigförklaras.

Europeiska investeringsbanken förpliktas att till Carlo De Nicola utbetala ett belopp på 3000 euro.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska investeringsbanken ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Carlo De Nicolas rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 186, den 25.6.2011, s.37