Language of document : ECLI:EU:F:2014:179

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

3. srpnja 2014.

Predmet F‑5/12 DEP

Slawomir Bogusz

protiv

Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex)

„Javna služba – Postupak – Odmjeravanje troškova“

Predmet:      Zahtjev za odmjeravanje troškova čiju je naknadu moguće tražiti, a koji je na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika podnio S. Bogusz slijedom presude Službeničkog suda od 12. lipnja 2013., Bogusz/Frontex (F‑5/12, EU:F:2013:75).

Odluka:      Ukupni iznos troškova koje Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije treba nadoknaditi S. Boguszu s naslova troškova čiju je naknadu moguće tražiti u predmetu F‑5/12, Bogusz/Frontex, iznosi 2547,50 eura.

Sažetak

1.      Sudski postupak – Troškovi – Odmjeravanje – Troškovi čiju je naknadu moguće tražiti – Elementi koji se moraju uzeti u obzir – Nagrade za rad koje stranke duguju vlastitim odvjetnicima – Utvrđivanje nagrada za rad čiju se naknadu može tražiti od stranke kojoj je naloženo snošenje troškova

(čl. 91. t. (b) Poslovnika Službeničkog suda)

2.      Sudski postupak – Troškovi – Odmjeravanje – Troškovi čiju je naknadu moguće tražiti – Elementi koji se moraju uzeti u obzir – Nužni troškovi postupka odmjeravanja – Uključenost

(čl. 91. t. (b) Poslovnika Službeničkog suda)

1.      Sud Unije nije ovlašten odmjeriti nagrade za rad koje stranke duguju vlastitim odvjetnicima, nego utvrditi iznos naknada za rad koji se može tražiti od stranke kojoj je naloženo snošenje troškova.

Odlučujući o zahtjevu za odmjeravanje troškova, s jedne strane, sud Unije nije dužan uzeti u obzir eventualni sporazum koji je u tom pogledu stranka u pitanju sklopila sa svojim agentima ili savjetnicima. S druge strane, iako predočavanje plaćenog računa može dokazati da stvarno postojanje iznosa troškova koje je tužitelj imao zbog svojeg zastupanja u postupku pred Službeničkim sudom, dokaz plaćanja troškova čija se naknada traži ipak ne predstavlja preduvjet za to da Službenički sud odmjeri troškove čiju je naknadu moguće tražiti.

U nedostatku tarifnih odredaba u pravu Unije, sud mora slobodno ocijeniti podatke u pitanju, uzimajući obzir svrhu i narav spora, njegovu važnost za pravo Unije, kao i poteškoće koje slučaj postavlja, količinu rada agenata ili savjetnika koju je postupak zahtijevao i ekonomske interese koje spor predstavlja za stranke. Sloboda ocjene suda Unije u ovom području dopušta mu da utvrdi troškove čiju je naknadu moguće tražiti u manjem iznosu od onoga koji je stranka koja ima obvezu plaćanja bila spremna platiti drugoj stranci.

(t. 30., 33. i 35.)

Izvori:

Sud: rješenja Leeuwarder Papierwarenfabriek/Komisija, 318/82‑DEPE, EU:C:1985:468, t. 2.; Comunidad autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Vizcaya i dr., C‑465/09 P‑DEP, EU:C:2013:112, t. 26. i 27., i Kronofrance/Njemačka i dr., C‑75/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, t. 30.

Službenički sud: rješenja X/Parlament, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, t. 23. i navedena sudska praksa, i Cuallado Martorell/Komisija, F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186, t. 28.

2.      Iako formalno nije potrebno zasebno odlučiti o troškovima i nagradama za rad u vezi s postupkom odmjeravanja troškova, ipak je na sudu Unije da prilikom utvrđivanja troškova čiju je naknadu moguće tražiti uzme u obzir sve okolnosti predmeta sve do trenutka donošenja rješenja o odmjeravanju troškova.

U tom pogledu, zahtjev za odmjeravanje troškova je vrlo standardiziran i u načelu se razlikuje po tome što ne predstavlja problem odvjetniku koji se već bavio meritumom predmeta.

(t. 45. i 47.)

Izvori:

Sud: rješenja France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, t. 32. i OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, t. 42.

Službenički sud: rješenje Schönberger/Parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, t. 46. i 47.