Language of document : ECLI:EU:F:2014:179

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(második tanács)

2014. július 3.

F‑5/12. DEP. sz. ügy

Slawomir Bogusz

kontra

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex)

„Közszolgálat – Eljárás – Költségek megállapítása”

Tárgy:      Az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §‑a alapján megtérítendő költségek megállapítása irányuló kérelem, amellyel S. Bogusz a Közszolgálati Törvényszék 2013. június 12‑i Bogusz kontra Frontex ítéletét (F‑5/12, EU:F:2013:75) követően fordult a Közszolgálati Törvényszékhez.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által S. Bogusznak az F‑5/12. sz., Bogusz kontra Frontex ügyben felmerült megtérítendő költségek címén visszafizetendő költségek teljes összegét 2547,50 euróban állapítja meg.

Összefoglaló

1.      Bírósági eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – Figyelembe veendő elemek – A felek által a saját ügyvédeiknek fizetendő díjazás –A költségek viselésére kötelezett féltől behajtható díjazás meghatározása

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

2.      Bírósági eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – Figyelembe veendő elemek – A költségek megállapítása iránti eljárással kapcsolatban szükségszerűen felmerült költségek – Bennfoglaltság

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

1.      Az uniós bíró nem arra van felhatalmazva, hogy megállapítsa a felek által saját ügyvédeiknek fizetendő munkadíjat, hanem arra, hogy meghatározza azon összeget, amelynek erejéig e díjazások megtérítése a költségekben marasztalt féltől követelhető.

A költségek megállapítása iránti kérelem elbírálásakor egyrészt az uniós bíróságnak nem kell figyelembe vennie az érdekelt felek és a meghatalmazottjaik vagy tanácsadóik között e tekintetben létrejött esetleges megállapodást. Másrészt bár a kifizetett számla benyújtása bizonyíthatja a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárásban való képviselet vonatkozásában a felperesnél felmerült költségek összegének valódiságát, azon költségek megfizetésének bizonyítása, amelynek megtérítését kérik, nem előfeltétele a megtérítendő költségek Közszolgálati Törvényszék általi meghatározásának.

A díjszabásra vonatkozó uniós rendelkezések hiányában az uniós bíróságnak szabadon kell mérlegelnie az adott ügy körülményeit, figyelembe véve a jogvita tárgyát és jellegét, az uniós jog szempontjából vett jelentőségét, valamint az ügy összetettségét, az ügyben közreműködő meghatalmazottak vagy tanácsadók által a peres eljárással összefüggésben végzett munka mennyiségét, valamint a jogvita által a felek számára képviselt gazdasági érdeket. Mérlegelési szabadsága alapján az uniós bíróság a megtérítendő költségek összegét annál alacsonyabb összegben is megállapíthatja, mint amelyet az e költségek viselésére köteles fél a másik félnek kész lett volna fizetni.

(lásd a 30., 33. és 35. pontot)

Hivatkozás:

Bíróság: Leeuwarder Papierwarenfabriek kontra Bizottság végzés, 318/82‑DEPE, EU:C:1985:468, 2. pont; Comunidad autónoma de La Rioja kontra Diputación Foral de Vizcaya és társai végzés, C‑465/09 P‑DEP, EU:C:2013:112, 26. és 27. pont; Kronofrance kontra Németország és társai végzés, C‑75/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, 30. pont;

Közszolgálati Törvényszék: X kontra Parlament végzés, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, 23. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; Cuallado Martorell kontra Bizottság végzés, F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186, 28. pont.

2.      Jóllehet formálisan nem kell külön határozni a költségek meghatározására irányuló eljárással kapcsolatban felmerült költségekről és tiszteletdíjakról, az uniós bíróság feladata, hogy a megtérítendő költségek meghatározása során a költségek megállapításáról szóló végzés elfogadásának időpontjáig az ügy összes körülményét figyelembe vegye.

E tekintetben a költségek megállapítása iránti kérelem inkább szabvány‑jelleget ölt, és főszabály szerint jellemzően nem bonyolult azon ügyvéd számára, aki az ügy érdemében eljárt.

(lásd a 45. és 47. pontot)

Hivatkozás:

Bíróság: France Télévisions kontra TF1 végzés, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, 32. pont; OCVV kontra Schräder végzés, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, 42. pont;

Közszolgálati Törvényszék: Schönberger kontra Parlament végzés, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, 46. és 47. pont.