Language of document : ECLI:EU:F:2014:179

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2014 m. liepos 3 d.

Byla F‑5/12 DEP

Slawomir Bogusz

prieš

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (Frontex)

„Viešoji tarnyba – Procesas – Bylinėjimosi išlaidų nustatymas“

Dalykas:      Prašymas nustatyti atlygintinas bylinėjimosi išlaidas, kurį S. Bogusz pateikė remdamasis Procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalimi priėmus 2013 m. birželio 12 d. Tarnautojų teismo sprendimą Bogusz / Frontex (F‑5/12, EU:F:2013:75).

Sprendimas:      S. Bogusz Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros atlygintina bylinėjimosi išlaidų suma byloje F‑5/12, Bogusz / Frontex, yra 2 547,50 euro.

Santrauka

1.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti – Šalių mokėtini honorarai jų advokatams – Honorarų, kurie galėtų būti susigrąžinti iš šalies, iš kurios priteistos bylinėjimosi išlaidos, nustatymas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

2.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti – Išlaidos, patirtos dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo procedūros – Įtraukimas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

1.      Sąjungos teismui nesuteikta įgaliojimų nustatyti šalių advokatams mokamo honoraro dydį, tačiau jis gali nustatyti sumą, iki kurios šias išlaidas gali padengti šalis, iš kurios priteistos bylinėjimosi išlaidos.

Priimdamas sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo, pirma, Sąjungos teismas neturi atsižvelgti į galimą suinteresuotosios šalies ir jos atstovų arba advokatų šiuo klausimu sudarytą sutartį. Antra, nors gavus apmokėtą sąskaitą galima nustatyti ieškovo patirtų išlaidų už atstovavimą procese Tarnautojų teisme tikrumą, išlaidų, kurias prašoma atlyginti, apmokėjimo įrodymas nėra išankstinė sąlyga Tarnautojų teismui bylinėjimosi išlaidų dydžiui nustatyti.

Kadangi nėra Sąjungos teisės nuostatų dėl mokėjimų dydžio, Sąjungos teismas turi laisvai vertinti bylos informaciją, atsižvelgdamas į ginčo dalyką ir pobūdį, į jo svarbą Sąjungos teisės požiūriu, bylos sudėtingumą, darbo krūvį, kurį galėjo patirti teisminiame procese dalyvaujantys atstovai ar advokatai, ir ginčo poveikį šalių ekonominiams interesams. Turėdamas laisvę vertinti Sąjungos teismas gali nustatyti mažesnes atlygintinas bylinėjimosi išlaidas, nei šalis, iš kurios jos buvo priteistos, turėjo sumokėti kitai šaliai.

(žr. 30, 33 ir 35 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: Nutarties Leeuwarder Papierwarenfabriek / Komisija, 318/82‑DEPE, EU:C:1985:468, 2 punktas; Nutarties Comunidad autónoma de La Rioja / Diputación Foral de Vizcaya ir kt., C‑465/09 P‑DEP, EU:C:2013:112, 26 ir 27 punktai; Sprendimo Kronofrance / Vokietija ir kt., C‑75/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, 30 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Nutarties X / Parlamentas, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, 23 punktas ir nurodyta teismo praktika; Sprendimo Cuallado Martorell / Komisija, F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186, 28 punktas.

2.      Nors formaliai nereikia atskirai nuspręsti dėl išlaidų ir honorarų sumos, susidariusios per bylinėjimosi išlaidų nustatymo procedūrą, tačiau nustatydamas atlygintinas bylinėjimosi išlaidas Sąjungos teismas turi atsižvelgti į visas bylos aplinkybes iki nutarties dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo priėmimo momento.

Šiuo klausimu prašymas nustatyti bylinėjimosi išlaidas yra veikiau standartinis ir išsiskiria tuo, kad iš esmės jis nėra sudėtingas advokatui, kuris jau užsiėmė bylos esme.

(žr. 45 ir 47 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: Nutarties France Télévisions / TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, 32 punktas; Nutarties OCVV / Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, 42 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Schönberger / Parlamentas, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, 46 ir 47 punktai.