Language of document : ECLI:EU:F:2014:234

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

15. listopada 2014.

Predmet F‑23/11 RENV

AY

protiv

Vijeća Europske unije

„Javna služba – Dužnosnici – Vraćanje predmeta Službeničkom sudu na ponovno suđenje nakon ukidanja – Promaknuće – Promaknuća za 2010. – Usporedba zasluga – Odluka o nepromicanju tužitelja“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom je AY tražio poništenje odluke Vijeća Europske unije o tome da ga se ne promiče u razred AST 9 na temelju promaknuća za 2010. i naknadu štete koju smatra da je pretrpio.

Odluka:      Tužba se odbija. Nalaže se AY‑u snošenje vlastitih troškova u predmetima F‑23/11, T‑167/12 P odnosno F‑23/11 RENV, kao i troškova Vijeća Europske unije u predmetu F‑23/11. Vijeće Europske unije snosi vlastite troškove u predmetu T‑167/12 P i F‑23/11 RENV.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Promaknuće – Usporedba zasluga – Diskrecijska ovlast uprave – Sudski nadzor – Granice

(čl. 45. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)      

2.      Dužnosnici – Promaknuće – Kriteriji – Zasluge – Uzimanje u obzir radnog staža unutar razreda – Podrednost – Uzimanje u obzir vremenske dosljednosti zasluga – Opseg

(čl. 45. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

1.      Kako bi se procijenio interes službe, kao i kvalifikacije i zasluge kandidatâ, koji se uzimaju u obzir u okviru odluke o promaknuću iz članka 45. Pravilnika o osoblju, tijelo za imenovanje raspolaže širokom diskrecijskom ovlašću i u tom se području nadzor suda Unije mora ograničiti na pitanje je li uprava, s obzirom na razmatranja i razloge koji su je mogli voditi u ocjeni, ostala u razumnim granicama i je li koristila svoju ovlast na očito pogrešan način. Sud Unije ne može stoga svojom ocjenom kvalifikacija i zasluga kandidatâ zamijeniti ocjenu tijela za imenovanje.

Zadržavajući korisni učinak koji se mora priznati širokoj margini prosudbe tijela za imenovanje, pogreška je očita kad se može lako primijetiti i jasno pokazati, s obzirom na kriterije kojima je zakonodavac namjeravao podrediti odluke u području promaknuća.

Tijelo za imenovanje raspolaže ovlašću ispitivanja zasluga predviđenom u članku 45. Pravilnika o osoblju sukladno postupku ili načinu koji smatra najprikladnijim.

(t. 38. do 40.)

Izvori:

Sud: presuda Bouteiller/Komisija, 324/85, EU:C:1987:59, t. 6.

Opći sud Europske unije: presuda Komisija/Dittert, T‑51/08 P, EU:T:2011:702, t. 54.

Službenički sud: presuda Canga Fano/Vijeće, F‑104/09, EU:F:2011:29, t. 35.

2.      Iako se iz članka 45. Pravilnika o osoblju ne može izvesti načelo prema kojem bi dužnosnik morao biti promaknut iako to ne zaslužuje ili načelo redovnog napretka karijere koje bi obvezalo upravo da automatski promakne dužnosnika samo zato što je napunio određeni staž unutar razreda, ta odredba ipak ne isključuje to da se za potrebe promaknuća uzmu u obzir zasluge dužnosnika tijekom cjelokupnog razdoblja provedenog u razredu.

Kriterij vremenske dosljednosti zasluga ne predstavlja kriterij koji se razlikuje od triju kriterija izričito navedenih u članku 45. stavku 1. Pravilnika o osoblju koji se moraju najprije uzeti u obzir prilikom usporedbe zasluga, ali izravno potpada pod prvi od njih, utemeljen na izvješćima o dužnosniku. Točnije, taj element ocjene omogućuje bolje uzimanje u obzir svih zasluga dužnosnika koji se mogu promaknuti, procijenjenih s obzirom na ta izvješća.

Međutim, upotreba množine u tekstu „izvješća o dužnosniku“ u članku 45. stavku 1. Pravilnika naznačuje da je tijelo za imenovanje u načelu dužno uzeti u obzir sva izvješća o dužnosnicima otkad su oni u tom razredu, što nužno dovodi do uzimanja u obzir kriterija poput vremenske dosljednosti zasluga.

(t. 50., 58. i 59.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: presuda Stols/Vijeće, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, t. 41. i 42.

Službenički sud: presude Barbin/Parlament, F‑68/09, EU:F:2011:11, t. 90. i Canga Fano/Vijeće, EU:F:2011:29, t. 68.