Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 27.10.2014 – Pillbox 38 (UK) Limited, joka toimii liikenimellä Totally Wicked v. The Secretary of State for Health

(Asia C-477/14)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Pillbox 38 (UK) Limited, joka toimii liikenimellä Totally Wicked

Vastapuoli: The Secretary of State for Health

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY1 kumoamisesta 3.4.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EY2 (EUVL L 127, s. 1) 20 artikla joko kokonaan tai asiassa merkityksellisiltä osiltaan pätemätön

koska siinä asetetaan kokonaisuutena tai asiassa merkityksellisiltä osiltaan joukko sähkösavukkeiden valmistajiin ja vähittäismyyjiin kohdistuvia velvoitteita, jotka ovat suhteellisuusperiaatteen vastaisia, kun tätä periaatetta tarkastellaan yhdessä oikeusvarmuuden periaatteen kanssa

koska se on vastaavista tai samankaltaisista syistä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastainen ja/tai sillä vääristetään kilpailua lainvastaisesti

koska se on toissijaisuusperiaatteen vastainen

koska sillä rikotaan sähkösavukkeiden valmistajille tai vähittäismyyjille perusoikeuskirjan 16 ja/tai 17 artiklan nojalla kuuluvia oikeuksia?

____________

1 EUVL L 194, s. 26.

2 EUVL L 127, s. 1.