Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 17 noiembrie 2014 – Durand/Comisia

(Cauza F-126/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 45, 15.2.2014, p. 47.