Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 17 november 2014 – Durand mot kommissionen

(Mål F-126/13)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 45, 15.2.2014, s. 47.