Language of document :

Talan väckt den 20 augusti 2014 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-83/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas och J.-N. Louis)

Svarande: kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AST 10 under befordringsomgången 2013 vid Europeiska kommissionen.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 8 november 2013 att upprätta förteckningen över tjänstemän som befordrats under befordringsomgången 2013,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.