Language of document :

Tožba, vložena 25. oktobra 2014 – ZZ/Parlament

(Zadeva F-120/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: A. Salerno, odvetnik)

Tožena stranka: Parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta, s katero je bila zavrnjena vloga tožeče stranke o tem, da se po njeni premestitvi v Evropski parlament spremeni matični kraj na Larnaco (Ciper) in središče njegovih interesov iz Montréala (Kanada) na Singapur.

Predloga tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe OPI Parlamenta z dne 17. decembra 2013, s katero je bilo tožeči stranki zavrnjeno, da se središče njenih interesov spremeni iz Montréala na Singapur in da se zato kot matični kraj določi Larnaca, ter po potrebi odločbe z dne 16. julija 2014, s katero je bila zavrnjena pritožba, ki jo je tožeča stranka vložila zoper izpodbijano odločbo;

Parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.