Language of document :

Acțiune introdusă la 22 octombrie 2014 - ZZ/Comisia

(Cauza F-115/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Orlandi, avocat)

Pârâtă: Comisia

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, constatarea nelegalității articolului 9 din Dispozițiile generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statutul din 3 martie 2011 și, pe de altă parte, anularea deciziilor de majorare a drepturilor de pensie dobândite de reclamant în sistemul de pensii al Uniunii, în temeiul noilor DGA

Concluziile reclamantului

Declararea nelegalității articolului 9 din Dispozițiile generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut;

anularea deciziei din 31 ianuarie și a celei din 13 martie 2014 de majorare a drepturilor de pensie dobândite de reclamantă anterior angajării în muncă, în cadrul transferul acestora în sistemul de pensii al instituțiilor Uniunii Europene, în temeiul Dispozițiilor generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statutul din 3 martie 2011;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.