Language of document :

Žaloba podaná 22. októbra 2014 – ZZ/Komisia

(vec F-115/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Komisia

Predmet a opis sporu

Na jednej strane konštatovanie protiprávnosti článku 9 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011 a na druhej strane zrušenie rozhodnutí o bonifikácii dôchodkových nárokov nadobudnutých žalobkyňou v rámci dôchodkového systému Únie na základe nových všeobecných vykonávacích ustanovení

Návrhy žalobkyne

určiť, že článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku je protiprávny,

zrušiť rozhodnutie z 31. januára a z 13. marca 2014 o bonifikácii dôchodkových nárokov nadobudnutých žalobkyňou pred nástupom do služobného pomeru, v rámci ich prevodu do dôchodkového systému inštitúcií Európskej únie na základe všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.