Language of document :

Жалба, подадена на 3 ноември 2014 г. — ZZ/ЕСВД

(Дело F-129/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke, avocats)

Ответник: Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)

Предмет на производството

Отмяна на решението на ЕСВД за освобождаване от длъжност на жалбоподателя, без намаляване на пенсионните му права.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ЕСВД от 16 януари 2014 г. за освобождаване от длъжност на жалбоподателя, без намаляване на пенсионните му права;

да се осъди ЕСВД да заплати съдебните разноски.