Language of document :

3. novembril 2014 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa välisteenistus

(kohtuasi F-129/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke)

Kostja: Euroopa Välisteenistus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa välisteenistuse otsus hageja ilma pensioniõiguste vähendamiseta teenistusest vabastada.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa välisteenistuse 16. jaanuari 2014. aasta otsus hageja ilma pensioniõiguste vähendamiseta teenistusest vabastada;

mõista kohtukulud välja Euroopa välisteenistuselt.