Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 3. novembrī – ZZ/EĀDD

(lieta F-129/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke, avocats)

Atbildētājs: EĀDD

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt EĀDD lēmumu atcelt no amata prasītāju, nepiemērojot pensijas tiesību samazinājumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt EĀDD 2014. gada 16. janvāra lēmumu atcelt no amata prasītāju, nepiemērojot pensijas tiesību samazinājumu;

piespriest EĀDD atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.