Language of document :

Žaloba podaná 3. novembra 2014 – ZZ/ESVČ

(vec F-129/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke, advokáti)

Žalovaná: ESVČ

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia ESVČ o odvolaní žalobcu z pracovného miesta bez zníženia jeho dôchodku

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie ESVČ zo 16. januára 2014 o odvolaní žalobcu z pracovného miesta bez zníženia jeho dôchodku,

zaviazať ESVČ na náhradu trov konania.