Language of document :

Talan väckt den 3 november 2014 – ZZ mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål F-129/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna J.-N. Louis, R. Metz och D. Verbeke)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av Europeiska utrikestjänstens beslut att avsätta sökanden från tjänsten utan nedsättning av pensionen.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska utrikestjänstens beslut av den 16 januari 2014 att avsätta sökanden från tjänsten utan nedsättning av pensionen, och

förplikta Europeiska utrikestjänsten att ersätta rättegångskostnaderna.