Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.11.2014 – Hristov v. komissio ja EMA

(Asia F-2/12)1

(Henkilöstö – Sääntelyviraston johtajan valinta- ja nimitysmenettely – Euroopan lääkevirasto (EMA) – Kaksivaiheinen valintamenettely – Esivalinta komissiossa – EMA:n hallintoneuvoston tekemä nimitys – EMA:n hallintoneuvoston velvollisuus valita johtaja komission valitsemista hakijoista – Kumoamiskanne – Esivalintakomitean kokoonpano – Esivalintalautakunnan jäsenen ja EMA:n hallintoneuvoston jäsenen tehtävien kasautuminen – Hakijat, jotka ovat EMA:n hallintoneuvoston jäseniä ja joiden nimet mainitaan komission valitsemista ehdokkaista laaditussa luettelossa – Sen hakijan nimittäminen, joka on EMA:n hallintoneuvoston jäsen – Puolueettomuutta koskeva velvollisuus – Laiminlyönti – Kumoaminen – Vahingonkorvauskanne – Henkinen kärsimys, joka on erotettavissa kumoamisen perustana olevasta lainvastaisuudesta – Näyttöä ei ole esitetty)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: Emil Hristov (Sofia, Bulgaria) (edustajat: asianajajat M. Ekimdjiev, K. Boncheva ja G. Chernicherska)

Vastaajat: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi J. Currall ja D. Stefanov, sitten J. Currall ja N. Nikolova) ja Euroopan lääkevirasto (EMA) (asiamiehet: aluksi V. Salvatore ja T. Jablonski, sitten J. Currall ja N. Nikolova)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensimmäiseksi vaatimus kumota komission päätökset, jotka koskevat EMA:n hallintoneuvostolle sen johtajan nimittämis- ja valintamenettelyn yhteydessä toimitetun esivalintaluettelon laatimista ja hyväksymistä, toiseksi vaatimus kumota päätös, jolla kyseiseen tehtävään nimitettiin toinen hakija ja kolmanneksi vaatimus saada korvausta väitetystä henkisestä kärsimyksestä

Tuomiolauselma

Euroopan komission 20.4.2011 tekemä päätös, jossa se toimitti Euroopan lääkeviraston hallintoneuvostolle luettelon neljästä hakijasta, joita esivalintalautakunta suositteli ja joita koskevat suositukset nimitysasioiden neuvoa-antava komitea vahvisti, kumotaan.

Euroopan lääkeviraston hallintoneuvoston 6.10.2011 tekemä päätös, joka koskee johtajan nimittämistä, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio ja Euroopan lääkevirasto vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne kumpikin velvoitetaan korvaamaan puolet Emil Hristovin oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 EUVL C 184, 23.6.2012, s. 21.