Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. novembra 2014 – Hristov/Komisija in EMA

(Zadeva F-2/12)1

(Javni uslužbenci – Postopek izbora in imenovanja izvršnega direktorja regulativne agencije – Evropska agencija za zdravila (EMA) – Postopek izbora v dveh fazah – Predizbor, ki ga opravi Komisija – Imenovanje s strani upravnega odbora EMA – Obveznost upravnega odbora EMA izbrati izvršnega direktorja izmed kandidatov, ki jih predlaga Komisija – Ničnostna tožba – Sestava predizbirne komisije – Istočasno opravljanje funkcije člana predizbirne komisije in člana upravnega odbora EMA – Kandidati, ki so člani upravnega odbora EMA in so navedeni na seznamu kandidatov, ki ga je sestavila Komisija – Imenovanje kandidata, ki je član upravnega odbora EMA – Obveznost nepristranskosti – Kršitev – Razglasitev ničnosti – Odškodninska tožba – Nepremoženjska škoda, ki je jo je mogoče ločiti od nezakonitosti, ki je razlog za razglasitev ničnosti – Dokaz – Neobstoj)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranke

Tožeča stranka: Emil Hristov (Sofija, Bolgarija) (zastopniki: M. Ekimdjiev, K. Bončeva in G. Černičerska, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva J. Currall in D. Stefanov, zastopnika, nato J. Currall in N. Nikolova, zastopnika)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila (zastopniki: sprva V. Salvatore in T. Jablonski, zastopnika, nato J. Currall in N. Nikolova, zastopnika)

Predmet

Prvič, predlog za razglasitev ničnosti sklepov Komisije v zvezi z izdelavo in odobritvijo seznama kandidatov v ožjem izboru, ki je bil predložen upravnemu odboru EMA v okviru postopka izbire in imenovanja izvršnega direktorja navedene agencije, drugič, predlog za razglasitev ničnosti imenovanja drugega kandidata na navedeno delovno mesto in, tretjič, predlog za povrnitev domnevno nastale nepremoženjske škode.

Izrek

1.    Sklep Evropske komisije z dne 20. aprila 2011, s katerim je upravnemu odboru Evropske agencije za zdravila (EMA) predložila seznam štirih kandidatov, ki ga je predlagala predizbirna komisija in ga je potrdil posvetovalni odbora za imenovanja, se razglasi za ničen.

2.    Sklep upravnega odbora Evropske agencije za zdravila z dne 6. oktobra 2011 o imenovanju izvršnega direktorja se razglasi za ničen.

3.    V preostalem se tožba zavrne.

4.    Evropska komisija in Evropska agencija za zdravila nosita svoje stroške in plačata vsaka polovico stroškov E. Hristova.

____________

1 UL C 184, 23.6.2012, str. 21.