Language of document :

17. oktoobril 2014 esitatud hagi – ZZ jt versus komisjon

(kohtuasi F-111/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ jt (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja A. Guillerme)

Kostja: komisjon

Hagi ese ja sisu

Tuvastada personalieeskirjade artikli 45 ja I lisa ning nendega seotud üleminekumeetmete õigusvastasus ning tühistada ametisse nimetava asutuse otsused, mis käsitlevad kaheksa hageja, kes on palgaastmel AST 9 olevad ametnikud, ametialast edutamist 2014. aasta edutamise raames.

Hagejate nõuded

esimese võimalusena: tuvastada personalieeskirjade artikli 45 ja I lisa ning nendega seotud üleminekumeetmete õigusvastasus;

tühistada ametisse nimetava asutuse nii üldised kui üksikotsused tõkestada hagejate, kes on palgaastmel AST 9 olevad ametnikud, kõik ametialase edutamise võimalused 2014. aasta edutamise raames;

mõista kohtukulud välja komisjonilt;

teise võimalusena tühistada ametisse nimetava asutuse nii üldised kui üksikotsused tõkestada hagejate, kes on palgaastmel AST 9 olevad ametnikud, kõik ametialase edutamise võimalused 2014. aasta edutamise raames;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.