Language of document :

Tožba, vložena 17. oktobra 2014 – ZZ in drugi/Komisija

(Zadeva F-111/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnika: T. Bontinck in A. Guillerme, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija

Predmet in opis spora

Ugotovitev nezakonitosti člena 45 Kadrovskih predpisov in Priloge I k njim ter povezanih prehodnih ukrepov in razglasitev ničnosti odločb OPI v zvezi z napredovanjem osmih tožečih strank, ki so uradniki razreda AST 9, v okviru letnega postopka za napredovanje 2014.

Predlogi tožečih strank

Primarno: ugotovitev nezakonitosti člena 45 Kadrovskih predpisov in Priloge I ter povezanih prehodnih ukrepov;

razglasitev ničnosti odločb OPI, ki so splošne in posamične, o popolni nemožnosti za napredovanje glede tožečih strank kot uradnikov razreda AST 9 v okviru letnega postopka za napredovanje 2014;

naložitev plačila stroškov Komisiji;

podredno: razglasitev ničnosti odločb OPI, ki so splošne in posamične, o popolni nemožnosti za napredovanje glede tožečih strank kot uradnikov razreda AST 9 v okviru letnega postopka za napredovanje 2014;

naložitev plačila stroškov Komisiji.