Language of document :

Acțiune introdusă la 17 septembrie 2014 – ZZ şi ZZ/Comisia

(Cauza F-96/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanţi: ZZ şi ZZ (reprezentanți: J. Lombaert şi A. Surny, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei adoptate de Comisie de revizuire cu caracter retroactiv a pensiilor de urmaș acordate reclamanților și de dispunere a recuperării sumelor în plus care au fost primite în mod necuvenit.

Concluziile reclamanţilor

Anularea deciziei PMO [Oficiul pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale] din 22 noiembrie 2013 ;

declararea faptului că suma acordată reclamanților în mod necuvenit nu va putea face obiectul unei recuperări;

declararea faptului că decizia contestată nu își va produce efectele decât din prima zi a lunii următoare, mai precis 1 decembrie 2013, în ceea ce privește modificarea valorii pensiilor de urmaș și de orfan acordate reclamanților.