Language of document :

Talan väckt den 17 september 2014 – ZZ och ZZ mot kommissionen

(Mål F-96/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ och ZZ (ombud: advokaterna J. Lombaert och A. Surny)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om retroaktiv revidering av den efterlevandepension som tilldelats sökandena och om återbetalning av de överstigande belopp som felaktigt har utbetalats.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet som fattats av PMO den 22 november 2013,

fastställa att det belopp som felaktigt tilldelats sökandena inte kan utgöra föremål för återbetalning,

fastställa att det angripna beslutet endast ska få verkan från och med den första dagen i den månad som följer, det vill säga den 1 december 2013, när det gäller ändringen av de belopp som tilldelats sökandena avseende efterlevandepension och barnpension.